Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    มิสซาขอบพระคุณปิดภาคเรียนที่ 1 /2554
 

 งานอภิบาลของโรงเรียนได้จัดให้มีพิธิมิสซาขอบพระคุณปิดภาคเรียนที่ 1 /2554  ขึ้น ณ วัดน้อย  ตึกพระนางพรหมจารี ชั้น  5  เมื่อวันศุกร์ที่ 16  กันยายน 2554   เวลา 16.00 - 17.00 น.  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบพระคุณพระที่ได้ให้โรงเรียนดำเนินกิจการ งานต่าง ๆ  ผ่านไปด้วยดี รวมทั้งอวยพรโรงเรียน  ครู และนักเรียนให้มีความสุข โดยมีคุณพ่อปลัดวัดเซนต์หลุยส์   คือคุณพ่อณัฐวีร์  กังก๋ง  เป็นประธานในพิธี


      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 576 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้