[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการ

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test) ประจำปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและบุคคลภายนอกที่สนใจ 
โดย: มิส  สิรินุช    เอี่ยมเขียว
งาน:
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 2

อ่าน 357 ครั้ง


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้