[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สุขอนามัยในห้องน้ำ ที่เราสร้างได้

สุขอนามัยในห้องน้ำ เราสร้างได้

ห้องน้ำสาธารณะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมากต่อวันจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคจำนวนมาก และอาจเป็นสาเหตุให้มีโอกาสติดเชื้อโรคจากต้องน้ำสาธารณะโดยไม่รู้ตัว

เชื้อโรคในห้องน้ำแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

 1. เชื้อโรคกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เชื้อหนองใน เชื้อเริม เป็นต้น
 2. เชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น เชื้ออุจจาระร่วง เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เป็นต้น

เชื้อโรคอยู่ที่ไหน

แฝงอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของห้องน้ำ เช่น ชักโครก อ่างล้างมือ หรือแม้กระทั่งลูกบิดประตู

เข้าสู่ร่างกายอย่างไร

เชื้อโรคจะซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังที่มีแผล หรือสัมผัสแล้วไปจับอาหารเข้าปาก ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ได้รับเชื้อโรคเต็ม ๆ

คำแนะนำ

 1. อย่าสัมผัสโดยตรงกับสิ่งต่างๆ ในห้องน้ำ ควรใช้ทิชชู่
 2. ทำความสะอาดฝารองก่อนนั่ง ด้วยกระดาษทิชชู่เปียก หรือแผ่นรองนั่งสำเร็จรูป
 3. ใช้เวลาทำกิจธุระในห้องน้ำให้น้อยที่สุด
 4. ปิดฝาชักโครกก่อนกด เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายในอากาศ
 5. ไม่เหยียบโถส้วม
 6. ไม่ตักน้ำที่เปิดไว้ แต่ควรรองจากก๊อกโดยตรง
 7. หากเป็นสายฉีดก็ควรฉีดน้ำให้ไหลทิ้งประมาณ 1 นาที
 8. ล้างมือทุกครั้งหลังเสร็จธุระ
 9. นอกจากสุขอนามัยของตัวเองต้องคิดถึงความสะอาดสำหรับผู้ที่จะมาใช้ต่อด้ว
เอกสาร : 79.jpg
http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/3/40/858/th


โดย: มิส  อรวรานันท์    ทอดสนิท
งาน: งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/3/40/858/th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 2

อ่าน 302 ครั้ง


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้