Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


English Camp 2010

ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน โครงการ English Program โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จะนำนักเรียน EP ชั้น ป.5-6 ไปเข้าค่ายพักแรม
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษา อังกฤษในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 


EP Camp

Monday 23rd August, 2010

Dear Grade 5 and Grade 6 EP Parents,

We are very pleased that so many parents have once again supported the EP Camp for Grade 5 and Grade 6 students.

This letter is to give you more detailed information about the camp.

ทาง EP ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าค่าย EPCamp ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 1. Location:   Saint Gabriel’s Academic and Recreation Centre, Nonthaburi
  สถานที่:   ศูนย์นันทนาการเซนต์คาเบรียล นนทบุรี
   
 2. Departure Date/Time:   Wednesday 15th September - Students will leave the school after morning lines at approximately 8.30am.
  วันและเวลาที่ออกเดินทาง:   วันพุธที่ 15 กันยายน นักเรียนจะออกเดินทางหลังเคารพธงชาติ เวลาประมาณ 8.30 น.
   
 3. Clothing on Wednesday 15th September:   Students should wear their new Assumption College PE uniform to school on this day (Black pants, white and red polo-shirt and white sport shoes).
  การแต่งกาย –นักเรียนใส่ชุดพละแบบใหม่ (กางเกงสีดำ พร้อมเสื้อพละสีขาว-แดง) และ รองเท้ากีฬาสีขาว ในวันพุธที่ 15 กันยายน
   
 4. Return Date/Time:   Friday 17th September – Students will depart the Camp Ground at approximately 1.30pm. They should arrive at the school at approximately 2.30pm.  Parents can collect their son from the under the Martin Building at 2.45pm. If parents are not at the school, the students will be supervised by teachers until 3.40pm.  If parents would like to pick their sonup from the camp centre themselves, they should be there at 1.00pm.
  วันและเวลาที่เดินทางกลับ : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน นักเรียนจะออกจากศูนย์นันทนาการเซนต์คาเบียลประมาณ 13.30 น. และจะถึงโรงเรียนประมาณ 14.30. ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้ที่ใต้ตึกมาร์ติน เวลา 14.45 น. นักเรียนที่ผู้ปกครองยังไม่มารับกลับบ้าน จะมีคุณครูดูแลถึงเวลา 15.40 น. ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการที่จะมารับนักเรียนที่ศูนย์ฯ ผู้ปกครองสามารถรับกลับได้ในเวลา 13.00 น
   
 5. Teachers:   The teachers below will be attending the camp:
  คุณครูผู้ดูแลนักเรียน
  • Mr Michael Strunk (Co-Leader)
  • Mr Gary Diemer (Co-Leader)
  • Miss Emma Chaitongkao
  • Miss Angela Cheong
  • Mr Martin Cooper
  • Mr Sean Watson
  • Mr Matthew Wright
  • Mr Bruce Jeffrey
  • Mr Angus Hain
  • Miss Sarah Carmody
  • Mr Graham Lonie
  • Mr Seyhan Corr
  • Miss Ajaree Siriratanasak
  • Miss Chalida Sangkharat
  • Miss Siriporn Srisomwong
  • Miss Benjamas Supabunnapong

   

 6. Bag:   Students shouldbring a soft bag (not a suitcase). The bag should not be too big. As an example, the bag should be approximately the size of a ‘cabin-luggage’ bag when flying.
  กระเป๋าสัมภาระ:   นักเรียนควรนำกระเป๋าผ้า (ที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง) ที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
   
 7. Sleeping Arrangements:   The boys will sleep in one of four ‘houses’ containing students from two EP classes (1 house = maximum of 50 students). Each boy will be allocated a bed, with a pillow, bed sheets etc. Students do not need to bring any linen.
  ที่พัก –นักเรียนจะพักในบ้าน ซึ่งมี 4 บ้านพัก แต่ละบ้านพักจะรองรับนักเรียน 2 ห้องนั่นคือมีนักเรียนประมาณ 50 คนต่อบ้านพัก ในที่พักจะมีฟูก, หมอน และผ้าปูที่นอนจัดเตรียมไว้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องนำเครื่องนอนใดๆไปทั้งสิ้นไป
   
 8. Lockers:   Each student will also be given a locker to store his bag. The lockers will each have a key.
  ตู้เก็บของ:   นักเรียนทุกคนจะมีตู้เก็บของส่วนตัวพร้อมกุญแจ สำหรับเก็บกระเป๋า
   
 9. Meals:   All meals will be provided by the Saint Gabriel’s Academic and Recreation Centre. Each day students will be given breakfast, morning break drink, lunch, afternoon snack and dinner.
  อาหาร –ทางศูนย์ฯ จะจัดอาหารเช้า กลางวันและเย็นพร้อมทั้งอาหารว่างระหว่างมื้อให้ 
   
 10. Money:   Students do NOT need to bring much money to the camp. There is a shop at the Saint Gabriel’s Academic and Recreation Centre that sells necessities such as shampoo, soap and toothpaste only. There is NOT a snack shop. Please tell your son to be very careful with the money that he brings! 
  เงิน:   นักเรียนไม่จำเป็นต้องนำเงินไปจำนวนมาก เนื่องจากที่ค่ายมีเพียงร้านขายของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่และยาสระผม ไม่มี ร้านขายขนม นักเรียนควรเก็บรักษาเงินให้ดี
   
 11. Snack Food:   Students are allowed students to bring snacks to the camp with them. However, PLEASE ensure that your son is sensible with the amount of snacks that he brings to the camp. Please remember that students will be given breakfast, lunch, afternoon snack and dinner.We hope that students are quite healthy for the duration of the camp and therefore we do NOT want students to bring large amounts of snack food!
  ขนมขบเคี้ยว:   ทาง EPอนุญาตให้นักเรียนนำขนมขบเคี้ยวไปได้ แต่ขอความกรุณานำไปในปริมาณที่พอเหมาะ เนื่องจากทางศูนย์ได้จัดเตรียมอาหารมื้อหลักและอาหารว่างไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว
   
 12. Clothing:   Students should not bring too many clothes!We suggest that they bring the clothing below. Please write your son’s name on his SANDALS and SPORT SHOES in English! 
  เสื้อผ้า –นักเรียนไม่ควรนำเสื้อผ้าไม่มากเกินไป สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมไปมีดังต่อไปนี้ (รองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ กรุณาเขียนชื่อด้วยภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย):
  • Sandals  รองเท้าแตะ
  • Sport shoes  รองเท้ากีฬา
  • 3 pair of socks  ถุงเท้า 3 คู่
  • 3 pairs of underwearชุดชั้นใน 3 ชุด
  • 3 t-shirts  เสื้อเชิ้ต 3 ตัว
  • 3 pairs of shorts  กางเกงขาสั้น 3 ตัว
  • 1 pair of jeans  กางเกงยีนส์1 ตัว
  • 1 pair of swimming shorts   กางเกงขาสั้นสำหรับเล่นกิจกรรมทางน้ำ
  • 1 sleeping clothes   ชุดนอน 1 ชุด
  • 1 cap  หมวก 1 ใบ
  • 1 jacket or sweater   เสื้อกันหนาว 1 ตัว
  • 1 rain jacket (no umbrellas)   เสื้อฝน 1 ชุด
  • plastic bag to bring home dirty clothes  ถุงพลาสติกสำหรับใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วกลับบ้าน

   
 13. What to Bring:   We advise students to bring the things below to camp:
  สิ่งที่ควรนำไป:
  • Toiletries (toothpaste, toothbrush, soap etc.) แปรงสีฟันยาสีฟัน - แชมพูและสบู่
  • Sun screen at least SPF 15  ครีมกันแดด ที่มี ค่า SPF มากกว่า 15
  • Towel  ผ้าขนหนู
  • Water bottle  ขวดน้ำ
  • Mosquito repellent spray  สเปรย์กันยุง
  • Flashlight  ไฟฉาย   

   
 14. What students CANNOT Bring:   Of course we wantstudents to enjoy camp. However, there are some things that we will not allow students to bring with them. If students bring any of the items below they will be confiscated and returned to students on Monday 20th September. 
  สิ่งที่ไม่ต้องนำไปและหากนักเรียนนำไปคุณครูจะเก็บไว้ให้และให้นักเรียนมารับคืนในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน: 
  • MP3 player / IPOD etc- เครื่องเล่น MP3หรือ IPOD
  • GameBoys etc  - เกมส์บอยส์
  • Laser Pointers- ปากกาเลเซอร์
  • Water Guns  - ปืนฉีดน้ำ
  • Chewing Gum  - หมากฝรั่ง

   
 15. Cell Phones/Mobile Phones:  Students may bring a cell phone under the following conditions:
  โทรศัพท์มือถือ : นักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มือถือไปได้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  1. The school/teachers will take no responsibility if phones are damaged or stolen.
   โรงเรียน หรือคุณครูจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ
  2. Students can use the phone between approximately 8.30pm-9.00pm each night ONLY!
   นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ระหว่างเวลา 20.30 น. –21. 00 น.เท่านั้น
  3. During all other times the phones must be locked in the locker.
   นักเรียนต้องเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในตู้เก็บของระหว่างที่ไม่ได้ใช้
    
 16. Emergency Contact Number:   In the case of an emergency only parents can call the Saint Gabriel’s Academic and Recreation Centre office. The number is 02 583 0610. Please understand that as we will have almost 200 students on the camp, parents should avoid calling their son during the day unless it is absolutely necessary.
  ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์มาที่สำนักงานศูนย์นันทนาการเซนต์คาเบียล ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-583-0610  ขอความกรุณาผู้ปกครองโทรในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเพราะเรามีนักเรียนถึง 200 คนในการเข้าค่ายครั้งนี้
   
 17. Student Information Form:   Please complete the Student Information Form attached to this letter and return it to school by Friday 27th August, 2010. Please complete this form in as much detail as possible.
  แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน –กรุณากรอกข้อมูลของนักเรียนในแบบฟอร์มที่แนบมาให้และส่งคืนโรงเรียนภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553


Finally, rules will be explained very clearly to the boys before the camp AND when they first arrive at the camp ground. The rules are to ensure that every boy is able to have fun with their friends and remain safe. We are confident that our boys will be well behaved and we would be very grateful if parents can also talk to your son about the importance of good behaviour to make the camp enjoyable for everyone prior to the camp.

 

Yours faithfully,


 

Mr Graham Lonie                     Mr Seyhan Corr                                   Mr Michael Strunk                            Mr Gary Diemer
     Head of EP                     Assistant Head of EP                                 Camp Co-Leader                            Camp Co-Leader