Home    About Us    Today's Events    Email       เข้าสู่ระบบ SWIS : Password :

สารจากผู้อำนวยการ
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

 รางวัลครุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖

ผลงานดีเด่นโรงเรียน

 ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองคณิตศาสตร์โลก

นักเรียนดีเด่นวิชาการ

 ด.ช.ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติกุล ชนะเลิศว่ายน้ำ 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

นักเรียนดีเด่นกิจกรรม
  การบริหารโรงเรียน
  ตามโครงสร้าง
   ปีการศึกษา
   เมนู
                 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  อัลบั้มภาพ
  กิจกรรมในโรงเรียน
  กฤตภาคออนไลน์
  ปฏิทินโรงเรียน/ACP Calendar
  Download ปฏิทินฉบับเต็ม
  เว็บไซต์โรงเรียน
       
  สื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน
  เว็บไซต์ภายนอก
 
CLOSE